Người sáng lập và phát triển dự án Trần Chí Công - Lạng Sơn, ngày 27/12/2018
TRANG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LẠNG SƠN
Website: WWW.LANGSON.ORG
Cơ quan chủ quản: Văn pḥng thông tin truyền thông tỉnh Lạng Sơn.
Trụ sở VP: số 01 đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại: 0915.188.622; 0986.188.622
Email: Langsonorg@gmail.com