VĂN PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LẠNG SƠN
LANGSON MEDIA OFFICE

Người đại diện truyền thông: Trần Chí Công
Địa chỉ: Số 140 Lê Lợi, khu Thống Nhất II, TT.Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn
Hotline: 0915 188 622 – 0986 188 622
Website: www.langson.org
Email: thongtinlangson@gmail.com
Chủ tài khoản: TRẦN CHÍ CÔNG
Agribank: 8412215556666 – CN Lạng Sơn
MB: 868622666 – CN Lạng Sơn