Hưởng ứng Chương trình kỷ niệm 595 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022)

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10 /10/2022, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động sau: Sáng ngày 9/10/2022, khai mạc hội trại Văn hóa- Thể thao, tại Sân vận động Trung tâm huyện, buổi chiều Tổ chức thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống như: Kéo co, đẩy gậy, nhảy bao..; Thi quay lợn và chấm lợn quay, chấm trại đẹp. Buổi tối liên hoan nghệ thuật đường phố, văn nghệ quần chúng, lửa trại Thanh niên… Ngày 10/10/2022, Dâng hương, báo công tại Tượng đài chiến thắng Chi Lăng và Chương trình kỷ niệm 595 năm chiến thắng Chi Lăng(10/10/1427-10/10/2022) tại Hội trường UBND huyện Chi Lăng.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1.Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Chi Lăng”.
2.Tổ chức giải bóng Chuyền hơi huyện Chi Lăng chào mừng Kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022).
3.Tổ chức Hội trại văn hóa – thanh niên và thi chấm trại đẹp;lửa trại thanh niên chương trình kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427–10/10/2022).
4.Tổ chức Hội thi quay lợn và chấm điểm lợn quay tại không gian Hội trại chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427–10/10/2022).
5.Tổ chức Chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022).
6.Tổ chức nghi lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng.
7.Tổ chức Chương trình kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng(10/10/1427- 10/10/2022) gắn với công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt- Di tích lịch sử Chi Lăng.
    Thông qua tổ chức lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của nhân dân các dân tộc Chi Lăng khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đất nước; thể hiện trang trọng, quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá, du lịch của huyện Chi Lăng trong thời kỳ phát triển và hội nhập đến bạn bè gần xa.
.