Hưởng ứng ngày hội Na Chi Lăng – Năm 2022

Na Chi Lăng đã trở thành một thương hiệu và ngon nổi tiếng nhất miền Bắc hiện nay. Khai mạc ngày hội Na năm nay với chủ đề “Na Chi Lăng – Ngọt ngào hương vị Xứ Lạng” được diễn ra vào hồi 20h00′ ngày 09/9/2022 tại Trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày hội Na là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản Na Chi Lăng và hình ảnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế; đồng thời, kết nối, xây dựng chuỗi giá trị Na Chi Lăng, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đặc biệt là sản phẩm Na. Điểm nhấn của ngày hội năm nay là quảng bá về Na sạch tiêu chuẩn Vietgap đồng thời kết nối, xây dựng chuỗi giá trị na Chi Lăng, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lạng Sơn.

Các hoạt động chính của ngày hội Na Chi Lăng năm 2022 gồm: Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu tổ chức Hội Chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản năm 2022; được triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 9/2022.


– Phát động sản xuất Na và các nông sản đặc sản theo hướng sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ năm 2022. 
– Tổ chức thi các vườn Na mẫu về sản xuất và thi sản phẩm quả na năm 2022, tham quan vùng sản xuất na Chi Lăng, các mô hình vườn Na mẫu theo tiêu chuẩn VietGAP, GolbalGAP tại huyện Chi Lăng; được triển khai từ đầu tháng 8 đến ngày 05/9/2022.


– Tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ Na Chi Lăng năm 2022 và chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm Na Chi Lăng và các nông sản đăc sản trên nền tảng kỹ thuật số. tổ chức vào ngày 26/8/2022.
– Đưa sản phẩm Na Chi Lăng, các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử.
– Tham gia Phiên chợ nông đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022. Từ ngày 10/8 – 16/8/2022.
– Tham gia hội chợ thương mại kết hợp OCOP thành phố Lạng Sơn năm 2022, và tuần lễ trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP. Từ ngày 27/8 – 04/9/2022.
– Tổ chức Hội chợ Na Chi Lăng năm 2022 kết hợp hội chợ thương mại, trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm Na và các nông sản khác của Chi Lăng, và sản phẩm đặc sản tỉnh Lạng Sơn: Trưng bày 20 gian hàng trong thời gian diễn ra ngày hội, gồm gian hàng của các xã thị trấn vùng trồng na của huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng; gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và hộ gia đình; gian hàng của các huyện, thành phố.